Náhradní plnění 2012 - Most a okolí

I přes legislativní změny v oblasti náhradního plnění s účinností od 1. 1. 2012 se ve své podstatě tolik nemění, ale spíše omezuje. Tak i nadále, pokud zaměstnáváte více jak 25 zaměstnanců, musíte zaměstnávat osoby zdravotně postižené ve výši povinného podílu 4 %.

Možnosti odběru náhradního plnění se nemění

  • Zaměstnat osoby zdravotně postižené
  • Odebrat výrobky nebo služby od firem s více jak 50% osob se ZPS, popřípadě zadat zakázky těmto firmám
  • Odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každého zaměstnance se ZPS a to vždy do 15. února následujícího roku

Nebo všechny možnosti odběru můžete vzájemně kombinovat.

Omezení v oblasti náhradního plnění

Změna resp. omezení se především týká odběru výrobků nebo služeb a to tak, že dodavatel může poskytnout služby nebo výrobky pouze ve výši 36-ti násobku průměrné měsíční mzdy za každého svého zaměstnance s ZP. Také došlo a nadále bude docházet k úbytku adekvátních dodavatelů náhradního plnění. Zákazník by si tedy měl služby objednat co nejdříve, protože objem zakázek může být během roku vyčerpán a odběrateli nezbude nic jiného, než využít nejméně oblíbenou možnost plnění, a to odvod peněz do státní kasy.

Zaměstnávání osob se ZP a invalidních důchodců

Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2012 bezpečnostní a úklidové agentury poskytnou zaměstnání osobám se ZP a invalidním důchodcům. Tyto agentury zajistí potřebné školení a poskytnou taková pracovní místa, které je přiměřené zdravotnímu stavu postižených.
Pomohou tak tělesně postiženým se začleněním do běžného pracovního procesu a společenského života, a umožní jim být tak nezávislý a plně samostatný.

Zaměstnávání důchodců

Stáří není nemoc, stáří je proces, který čeká každého z nás. Proto bezpečnostní a úklidové agentury ve městě Most nemají problém ani se zaměstnáváním důchodců. V loňském roce bylo v České republice zaměstnáno cca 5% důchodců, což je jistě přínos pro českou ekonomiku. Chytrý zaměstnavatel ale především ocení zkušenosti, loajalitu a vstřícnost pracujících důchodců, kteří se tak mnohdy vymaní ze své samoty.

Náhradní plnění 2012

Bezpečnostní a úklidové agentury ve městě Most nabízejí své služby pro účely náhradního plnění již řadu let, jsou plně profesionální, korektní a mají bohaté zkušenosti. Vyberte si a kontaktujte některou z bezpečnostních a úklidových agentur na těchto stránkách a vyřešte náhradní plnění pro rok 2012. 

Náhradní plnění pro aktuální rok 

Jestliže Vás zajímají informace, rady a doporučení o náhradním plnění 2022, klikněte zde.