Náhradní plnění - zaměstnávání ZPS či invalidních důchodců Most

Aktualizováno 19.1.2023

Máte problém se zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných osob, těžce tělesně postižený osob a invalidních důchodců? Můžeme Vám pomoci tzv. náhradním plněním.

Každý podnikatel, zaměstnávající více jak 25 zdravých zaměstnanců, musí zaměstnat jednoho pracovníka se změněnou pracovní schopností. Tato podmínka je určena zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Jednoduše řečeno: podnikatel by měl poskytnout zaměstnávání těžce tělesně postiženým, zdravotně znevýhodněným či invalidním důchodcům v poměru 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Co dělat, nemůže-li podnikatel postižené osoby zaměstnat?

Podnikatel, který z nějakého důvodu nemůže poskytovat zaměstnání zdravotně postiženým osobám, může zákonnou povinnost splnit tím, že využije tzv. náhradní plnění. Zaměstná-li osobu se zdravotním postižením, získá od státu úlevu na dani a příspěvek na zdravotně postiženého pracovníka. Využije-li náhradní plnění, nebude za nezaměstnání osoby zdravotně postižené pokutován.

Jak plnit zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.?

Tento zákon se dá splnit různými způsoby:

  • Zaměstnat osobu se zdravotním postižením
  • Odebrat výrobky či služby od podniků zaměstnávající invalidní důchodce (osoby se ZPS) v poměru více jak 50 %
  • Odvod 2,5-násobku průměrné mzdy za I.-III. čtvrtletí roku za každou osobu se ZPS, kterou by bylo třeba zaměstnat podle celkového počtu zaměstnanců
  • Sloučit první tři možnosti

Zaměstnávání invalidních důchodců

Důvody, pro které nelze zaměstnat zdravotně znevýhodněné osoby jsou např. výrobní činnost podniku (sklářství, hornictví, hutnictví apod.), dále např. problematické úpravy administrativních prostor.

O změnách 2012 v zaměstnávání OZP čtěte na stránkách MPSV ČR.

Náhradní plnění

Například bezpečnostní agentury zaměstnávají zdravotně znevýhodněné pracovníky, také těžce tělesně postižené a invalidní důchodce. To je pro Vás možnost k odběru výrobků, vyrobených v chráněných dílnách, nebo služeb od těchto společností - náhradní plnění 2023.

Vysoké odvody do státní pokladny

Třetí možností je odvod do státního rozpočtu v částce 2,5 násobku průměrné mzdy za I.-III. čtvrtletí roku za každého zaměstnance se zdravotním postižením, který by měl být zaměstnán k počtu zdravých zaměstnanců.

Kombinované řešení

Čtvrtá možnost dovoluje využít kombinaci prvních tří možností tak, aby byl splněn zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Náhradní plnění za rok 2023

Náhradní plnění od bezpečnostních agentur si můžete splnit v letošním i příštím roce.

V roce 2012 dochází k úpravám možností splnit si povinnost zaměstnávání zdravotně postižených osob, přesto společnosti např. bezpečnostní agentury D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., SIPADAN, s.r.o. a D.I. SEVEN SERVICE, s.r.o. jsou schopny Vám efektivně pomoci. Jejich dlouholeté zkušenosti v této oblasti, vstřícné jednání a profesionalita Vám pomohou řešit a vyřešit povinnost zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů. 

Náhradní plnění 2012 změny | Náhradní plnění 2022


Kontakt

Berní 2261/1 
Ústí nad Labem, 400 01

Tel.: +420 475 208 286
email:
praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Most

Agentura SIPADAN a.s. působící na trhu od roku 2002 je další prosperující agenturou ve městě Most. Zabývá se poskytováním bezpečnostních a úklidových služeb a poskytuje zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Možnost zaměstnání a zapojení se do práce pro ZTP znamená pro tyto občany zkvalitnění jejich života. Tato agentura nabízí možnost odběru služeb - náhradní plnění a tím možnost splnění zaměstnavatelům zákonnou povinnost zaměstnávání OZP v roce 2023 a dále.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1


tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Most

Hlavním předmětem podnikání této společnosti je ochrana a ostraha osob a majetku, a kompletní úklidové služby. I tato agentura nabízí náhradní plnění, jelikož se také zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců a ti tvoří více než 50% zaměstnanců. Odběrem služeb od této agentury mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost zaměstnávání OZP, na rok 2023 a dále. Tato agentura působící i ve městě Most. Je držitelem několika certifikátů a nabízí mnoho garancí kvality.

Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Most

Tato agentura působí ve městě Most a poskytuje služby správa nemovitostí a údržba budov, ve kterých se mohou občané OZP, ZTP, (ZPS) a invalidní důchodci uplatnit ve službách facility managementu i property managementu. V těchto službách je možnost širokého výběru méně náročné práce pro ZTP. Tato společnost splňuje zákonnou povinnost zaměstnávání OZP, osob se zdravotním postižením, má statut chráněného pracovního místa, a proto odběrem služeb - náhradní plnění od této firmy si každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci splní zákonnou povinnost nejen pro rok 2023, ale i v dalších letech.