Bezpečnostní služby: Ochrana osob a majetku - fyzická ostraha

Most má jako mnoho měst v ČR své památky, ale i mnoho firemních a soukromých objektů, kde je třeba zajistit ochranu proti majetkové trestné činnosti a jiným negativním vlivům.

Ve městě Most a jeho okolí působí profesionální bezpečnostní agentury, které mají ve své nabídce služby jako je ochrana osob a majetku, ostraha objektů, fyzická ostraha majetku,možnost napojení na PCO (pult centrální ochrany), fyzická ochrana osob (bodyguardi) a veškeré další služby, které pod sebe zahrnuje ochrana osob a majetku.

Ostraha majetku

Ostraha majetku lze v zásadě provádět dvěma způsoby:

  • Fyzická ostraha
  • Pult centrální ochrany – dálková elektronická ostraha

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha obecně zajišťuje ochranu komerčních objektů, ochranu osob a pořadatelské služby.

Bezpečnostní služby Most proto takénabízejí zabezpečení zejména komerčních objektů fyzickou ostrahou. Zde ostraha objektů zajišťuje provoz vrátnice, kde kontroluje přijíždějící a odjíždějící vozidla, příchozí a odchozí osoby a vede jejich evidenci. V nočních hodinách nebo po odchodu zaměstnanců vykonává fyzická ostraha pochůzkovou činnost v objektu.

Recepční služby

Ostraha objektů  také zajistírecepční služby,kde vykonává informační servis pro návštěvníky a nájemníky objektu, vede klíčové hospodářství a obsluhu telefonní ústředny, provádí převzetí a roztřídění pošty a její následné předání příslušným adresátům, vede evidenci návštěv.  Vše se odvíjí od požadavků klienta.

Pořadatelské služby a zabezpečení akcí

Službu, jakou je ochrana osob a majetku, poskytuje mimo jiné i servis pro zabezpečení akcípořadatelské služby. V tomto případě ochrana osob a majetku spočívá v ochraně účinkujících osob a jejich vybavení, kontrole návštěvníků při vstupu na akci, diskrétní ochraně VIP osob, řízením  provozu vozidel na parkovištích a v okolí akce. Fyzická ostraha zabraňuje krádežím či ničení zařízení, eventuelně vandalismu.

Osobní ochrana osob

Ochrana osob zahrnuje fyzickou ochranu osob, doprovody a ochranu skupin či týmů. Střežená osoba může být doprovázena dle potřeby jedním nebo více bodyguardy. Mohou být také zajištěny technické prostředky k zjištění odposlechů a zabezpečení dat či informací.

Pult centrální ochrany

Ostraha majetku lze také provádět pomocí dálkové elektronické ostrahy, neboli PCO. Po napojení na PCO je možno objekt střežit na dálku, pomocí elektronických zabezpečovacích systémů.

Tyto lze v principu rozdělit na dva tipy:

  • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
  • Kamerové sledovací systémy

PCO a dohledové centrum

Dohledové centrum je pracoviště, jehož součástí je PCO (pult centrální ochrany). Na toto dohledové centrum přicházejí informativní, kontrolní a poplachové zprávy ze vzdálených zabezpečovacích a kamerových systémů. Tyto zprásvy jsou vyhodnocovány operátory, kteří podnikají následné kroky k zajištění střeženého majetku. Jedná se o smluvní úkony, které vyžaduje ostraha majetku či ochrana osob a které se vždy podřizují požadavkům klienta.

Jak jsme již uvedli, ostraha majetku je v takovémto případě poskytována po napojení na PCO. Pro napojení na PCO je nutná dostupnost přenosových tras. To ve většině případů znamená zajištění dostupnosti telefonních linek, eventuelně internetu ze strany klienta.

Ostraha majetku a další služby

Ostraha majetku je vždy přizpůsobena požadavkům a potřebám klienta a vždy tak, aby tyto služby nenarušovaly klidný chod střeženého objektu.

Bezpečnostní agentury Most ke komplexnosti nabízených služeb poskytují také různé doplňkové služby jako např. Facility a Property management, nebo možnost odběru služeb pro náhradní plnění.


Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN, a.s. Most

Tato bezpečnostní agentura je na trhu od roku 1995 a patří mezi profesionální bezpečnostní agentury působící nejen ve městě Most, ale v celé ČR a zahraničí. Poskytuje kompletní bezpečnostní služby týkající se ochrany a ostrahy osob a majetku.

Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Most

Tato společnost je dceřinou společností D. I. SEVEN, a.s. jejíž hlavní činností je správa nemovitostí a údržba budov, která Vám zajistí nejen v Mostě i po celé ČR i bezpečnostní služby. Každá nabízená bezpečnostní služba by však měla být vybrána spolu s dalšími službami v rámci Facility managementu. Poskytuje náhradní plnění.

Kontakt

Berní 2261/1 
Ústí nad Labem, 400 01

Tel.: +420 475 208 286
email:
praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - SIPADAN a.s. Most

Bezpečnostní agentura SIPADAN a.s. vznikla v roce 2002 a je další prosperující agenturou s působností ve městě Most. Poskytuje kompletní bezpečnostní služby jako je fyzická ostraha, ostraha osob a majetku prověřené mnoha certifikáty. Tato agentura nabízí možnost odběru náhradního plnění.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Most

Společnost D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. je další bezpečnostní agentura nabízející své služby ve městě Most a hlavním předmětem podnikání jsou kompletní bezpečnostní služby. Odběrem služeb (náhradní plnění) od této agentury mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost o zaměstnanosti ZPS, ZTP a invalidních důchodců.