Bezpečnostní služby

Na těchto stránkách Vám představíme vybrané profesionální bezpečnostní agentury, které poskytují kompletní nabídku služeb v oblasti zabezpečení objektů a ochrany osob. Tyto agentury působí nejen v Mosteckém regionu, ale i po celé ČR.

Bezpečnostní služby

V principu můžeme poskytované bezpečnostní služby rozdělit na ostrahu elektronickými systémy a na ostrahu prováděnou pracovníky bezpečnostních agentur, tedy fyzickou ostrahu.

Dálková ostraha- zabezpečení domů a budov

  • bezpečnostní systémy
  • kamerové systémy

Fyzická ostraha

Bezpečnostní systém

Jedná se o dálkovou ostrahu objektů, kterou poskytují Mostecké bezpečnostní agentury a pro kterou využívají elektronické bezpečnostní systémy. Tyto bezpečnostní systémy jsou používány k zabezpečení domů, ale i jiných nemovitostí jako jsou různé komerční, průmyslové a administrativní budovy, výrobní haly, atd. Uvedený elektronický systém je následně napojen na nejmodernější dohledové centrum v ČR, jehož součástí je také PCO - pult centralizované ochrany.

Kamerový systém

Další formou pro zabezpečení objektů jsou kamerové systémy. Kamerový systém lze opět využítpro zabezpečení všech druhů soukromých i komerčních objektů formou dálkové ostrahy, tedy napojením na zmíněné dohledové centrum.

Fyzická ostraha- zabezpečení objektů

Obě zmíněné varianty zabezpečení objektů je možné doplnit o služby takzvané fyzické ostrahy. Tento způsob ostrahy majetku je využíván zejména k zabezpečení komerčních objektů. Zde fyzická ostraha v denních hodinách zajišťuje provoz vrátnice či recepce a v nočních hodinách provádí pochůzkovou činnost. V takovémto případě může být činnost ostrahy posílena o dálkový elektronický  bezpečnostní systém eventuelně o kamerový systém.

Ochrana osob

Mostecké bezpečnostní agentury nabízejí také kompletní balík služeb poskytující veškerý sortiment ochrany osob. Tyto služby zahrnují osobní ochranu osob, doprovody a ochranu skupin či týmů. Střežená osoba může být doprovázena jedním nebo více bodyguardy. Mohou být také zajištěny technické prostředky k zjištění odposlechů a zabezpečení dat či informací. Pro ochranu osob lze využít i zmíněné elektronické bezpečnostní systémy.

Pořadatelské služby

Uvedené bezpečnostní služby poskytují také kompletní sortiment pořadatelských služeb. Zde zajišťují bezpečnost účinkujících, ochranu jejich majetku a vybavení, zajišťují výběrčí služby, kontroly vstupů, také regulují pohyb osob a vozidel jak v prostorách akce, tak i ve vnějších prostorách nebo parkovištích atp.

Náhradní plnění

Další doplňkovou službou těchto agentur je náhradní plnění. To se týká firem, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců. Takováto firma musí dodržovat zákonnou povinnost o zaměstnávání osob se ZPS - změněnou pracovní schopností. Odběrem služeb od uvedených agentur si můžete tuto zákonnou povinnost splnit.

Základním cílem Mosteckých bezpečnostních agentur je ochrana osob a jejich majetku v maximální možné míře a tak, aby byl co nejméně narušen běžný chod střežených objektů a činnost ostrahy nezasahovala do pracovního a soukromého života klienta.