Pult centrální ochrany - napojení na PCO Most

V Mosteckém regionu poskytují ostrahu objektů a ochranu osob vybrané bezpečnostní agentury, které pro úplnost svých služeb nabízejí k zabezpečení objektů nejenom fyzickou ostrahu, ale i možnost napojení na PCO - pult centralizované ochrany. Tím ochrání Váš majetek před krádežemi, cíleným ničením, vandalismem, nebo před nežádoucím vniknutím do objektu. Dálková elektronická ostraha pomocí PCO zajišťuje nepřetržitý monitoring sledovaných objektů či prostor. Služby PCO mohou být poskytovány kdekoliv v České republice.

Pult centrální ochrany

PCO neboli pult centralizované ochrany je součástí nejmodernějšího dohledového centra v ČR, které mají k dispozici níže uvedené bezpečnostní agentury. Jedinečnost tohoto pracoviště spočívá v jeho vybavení pro maximální ochranu a zabezpečení klientských dat. Konstrukce vlastního dohledového centra, stejně jako pracovně provozní postupy odpovídají nejnovějším a nejpřísnějším bezpečnostním normám (ČSN EN 50518).

Dálková ostraha objektů

Systém dálkové ostrahy objektů spočívá v přenosu elektronických signálů z kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů do PCO. Tyto poplachové a informativní (stavové) zprávy, eventuelně digitální obrazové zprávy jsou od klienta k dohledovému centru přenášeny prostřednictvím telefonních linek a v případě kamerových systémů v IP prostředí (internetu).

Kamerový systém

Bezpečnostní agentury poskytují v široké nabídce svých služeb nejenom možnost napojení na PCO, ale také další způsob dálkové ostrahy, kterým je využití kamerových systémů. Tento způsob ostrahy nabízí řadu výhod od připojení na starší analogový systém až po různé technické vymoženosti jako noční je vidění či vymaskování individuální zóny, spuštění záznamu a poplachu při pohybu, rozeznání SPZ automobilu, atp.

Systém EZS (elektronický zabezpečovací systém)

Zde se jedná o zabezpečení střeženého objektu senzory, které při aktivaci, tedy při narušení střežené zóny vysílají poplachový signál. Tento elektronický signál je přenášen prostřednictvím komunikační ústředny a zmíněnými telefonními linkami k PCO.

Elektronické systémy poskytují široké spektrum informací o střeženém objektu, proto se nejedná pouze o poplachové zprávy, ale o různé informativní (stavové) zprávy. Tyto zprávy informují operátory PCO o případných nežádoucích jevech v zabezpečeném objektu např. nezakódovaný objekt po skončení pracovní doby, porucha EZS, výpadek telefonních linek, porucha akumulátoru, atp.

PCO - zabezpečení objektů

Pro potřebu kontroly střeženého objektu mají operátoři dohledového centra k dispozici výjezdové vozidlo. Tato zásahová jednotka provádí fyzickou kontrolu napadeného objektu. V případě narušení zajišťuje objekt, kde provádí následné úkony k zabezpečení objektu dle smluvních požadavků klienta.

Napojení na PCO

Pro vlastní napojení na PCO je zapotřebí zajištění přenosových tras ze strany klienta. Většinou se jedná o pevné (analogové) telefonní linky, ale i GSM (mobilní) operátory. V případě kamerových systémů je třeba zajistit dostupnost internetu. Vybavení objektu bezpečnostními prvky, vzhledem k jejich široké nabídce je dobré konzultovat s profesionálními pracovníky dohledového centra. Ti Vám doporučí nejoptimálnější „osazení"  senzory či kamerovými systémy u konkrétního objektu. Kontakty naleznete níže v seznamu doporučených bezpečnostních agentur.

Fyzická ostraha

Bezpečnostní služby Most zajišťují také fyzickou ostrahu zejména komerčních objektů. U objektů střežených fyzickou ostrahou je možné využít jako doplňkovou službu napojení na PCO nebo kamerový systém. Při využití služeb fyzické ostrahy poskytují tyto bezpečnostní agentury také možnost možnost odběru náhradního plnění.


Kontakt

Berní 2261/1 
Ústí nad Labem, 400 01

Tel.: +420 475 208 286
email:
praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - SIPADAN a.s. Most

Agentura SIPADAN a.s. působí na trhu v ČR již od roku 2002 a je další kvalitní česká bezpečnostní agentura v Mostě. Také poskytuje veškeré bezpečnostní služby, které obsahují elektronické zabezpečení pomocí napojení na pult centrální (centralizované) ochrany s možností bezpečnostní kamery. Zabezpečení objektů, nebo zabezpečení domu poskytuje ve špičkové kvalitě a tím se řadí mezi špičkové bezpečnostní agentury. Poskytuje náhradní plnění.

Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420)  475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D. I. SEVEN, a.s. Most

Tato bezpečnostní agentura poskytuje mimo klasické bezpečnostní služby i elektronickou ostrahu – napojení na PCO, včetně montáže bezpečnostní kamery. Tato bezpečnostní agentura působí na trhu již 27 let a za tu dobu získal mnoho spokojených klientů. Patří mezi profesionální bezpečnostní agentury na českém trhu.

Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Most

Tato společnost je dceřinou společností D. I. SEVEN, a.s. jejíž hlavní činností je správa nemovitostí a údržba budov, která Vám zajistí služby nejen v Mostě i po celé ČR. V rámci Facility managementu poskytuje i elektronickou ostrahu - napojení na pult centrální ochrany. Každá nabízená bezpečnostní služba by však měla být vybrána spolu s dalšími službami v rámci Facility managementu. Poskytuje náhradní plnění.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1


tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Most

Další agentura, pro kterou jsou předmětem podnikání kompletní bezpečnostní služby je D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Mezi jejich bezpečnostní služby patří také elektronická ostraha, díky které Vám zajistí zabezpečení domu a zabezpečení objektů. Napojení na pult centrální (centralizované) ochrany PCO a napojení bezpečnostní kamery Vám zajistí úplný přehled o pohybu v objektu, nebo domu a v jejich okolí. Tato bezpečnostní agentura působící i ve městě Most nabízí mnoho garancí kvality. Nabízí odběr služeb – náhradní plnění.